suma.vn
Chọn địa điểm
Đặt món
ĐỒ ăn chuyển đến

Thực đơn nhà hàng

Bản đồ nhà hàng

Thông báo

Thông báo

Món ăn đã có trong danh sách yêu thích của bạn

Xác nhận thông tin

Thông báo

Nhà hàng đã đóng cửa, mong bạn vui lòng quay lại vào lúc nhà hàng đã mở cửa

Thông báo

Món ăn không có thành phần tùy chọn

Thông báo

Nhà hàng không phục vụ địa điểm bạn đã chọn, chọn lại địa điểm nhận hàng của bạn

Thông báo

Vẫn chưa đủ giá trị tối thiểu cho đơn hàng, không thể tiến hành thanh toán

Thông báo

Giá trị đơn đặt hàng tối thiểu cho khu vực này là 0 đ, đơn đặt hàng nào thấp hơn chi phí này sẽ phải trả thêm mức phí là: 0 đ

Bạn hãy đăng nhập để sử dụng chức năng này

Foodshop 45

59 Trúc Bạch - Quận Ba Đình

Món Ấn |  Món Á

Thời gian phục vụ: 10:00 - 22:20

$$$ | Đặt tối thiểu 0 đ

Thời gian giao hàng:

Foodshop 45's map
THỰC ĐƠN GIỚI THIỆU
Đặt món qua điện thoại: 08 7308 3939

Các món được chọn nhiều nhất

138,000 VNĐ
105,000 VNĐ
121,000 VNĐ
4. Napoli
138,000 VNĐ
138,000 VNĐ
6. P-keema
138,000 VNĐ
138,000 VNĐ
94,000 VNĐ
110,000 VNĐ
105,000 VNĐ
105,000 VNĐ
110,000 VNĐ
105,000 VNĐ
99,000 VNĐ
110,000 VNĐ
110,000 VNĐ
105,000 VNĐ
110,000 VNĐ
160,000 VNĐ
105,000 VNĐ
110,000 VNĐ
99,000 VNĐ
110,000 VNĐ
138,000 VNĐ
88,000 VNĐ
94,000 VNĐ
88,000 VNĐ
88,000 VNĐ
94,000 VNĐ
72,000 VNĐ
72,000 VNĐ
72,000 VNĐ
83,000 VNĐ
83,000 VNĐ
83,000 VNĐ
72,000 VNĐ
72,000 VNĐ
72,000 VNĐ
83,000 VNĐ
72,000 VNĐ
72,000 VNĐ
83,000 VNĐ
72,000 VNĐ
72,000 VNĐ
72,000 VNĐ
83,000 VNĐ
110,000 VNĐ
116,000 VNĐ
105,000 VNĐ
105,000 VNĐ
105,000 VNĐ
110,000 VNĐ
116,000 VNĐ
110,000 VNĐ
110,000 VNĐ
105,000 VNĐ
105,000 VNĐ
110,000 VNĐ
105,000 VNĐ
105,000 VNĐ
110,000 VNĐ
116,000 VNĐ
105,000 VNĐ
165,000 VNĐ
160,000 VNĐ
160,000 VNĐ
160,000 VNĐ
171,000 VNĐ
127,000 VNĐ
121,000 VNĐ
127,000 VNĐ
121,000 VNĐ
105,000 VNĐ
110,000 VNĐ
105,000 VNĐ
110,000 VNĐ
105,000 VNĐ
55,000 VNĐ
55,000 VNĐ
55,000 VNĐ

Kem