Foodshop 45 (Chọn món trực tiếp qua hotline: 028. 7308 3939)

Nhận xét

Foodshop 45
Món Ấn,  Món Chay,  Món Á
  • Thời gian giao hàng:
  • $$$ | Đặt tối thiểu 0 đ
Foodshop 45 - Nhà hàng chưa phục vụ địa điểm bạn đã chọn. Vui lòng chọn địa điểm hoặc nhà hàng khác